Ngày 21/03/2017 | 06:21 PM 

Đề án xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015

() Đến thời điểm tháng 5/2012, toàn tỉnh có 32 trường được công nhận trường phổ thông dân tộc bán trú, với 8.393 học sinh (Học sinh của trường đã được công nhận bán trú: 6.154; các trường chưa được công nhận có: 2.239 học sinh).
Đến thời điểm tháng 5/2012, toàn tỉnh có 32 trường được công nhận trường phổ thông dân tộc bán trú, với 8.393 học sinh (Học sinh của trường đã được công nhận bán trú: 6.154; các trường chưa được công nhận có: 2.239 học sinh).
Admin
Lượt xem: 1  |  Chia sẻ: 0

Tin cùng chuyên mục